V BUBENČI HRDĚ TESTUJEME!

od začátku tohoto roku je provoz Minipivovaru Bubeneč vzorem
pro zpracování studie proveditelnosti pro zřízení minipivovarů na
území Bosny a Herzegoviny. Komunity v Bileči, Gradačacu a
Tomislavgradu jsou seznamovány s postupem a výsledkem výroby piva v
Bubenči.
Společnost TechOrg získala grant České rozvojové agentury na
zpracování studie proveditelnosti realizace provozu minipivovarů v
prostoru Bosny a Herzegoviny. Jednotlivým komunitám vytipovaných dle
aktuální socioekonomické situace je presentována možnost výroby piva
vlastními prostředky za účelem snížení ekonomické závislosti na jiných
regionech i snížení celkové ekologické zátěže. Jednotlivé komunity pak
hledají možnosti vlastní podoby majetkoprávního uspořádání a
společnost TechOrg pak pro konkrétní místa připravuje koncept pro
vybavení, stavební úpravy a celkovou ekonomickou rozvahu.